PvdA Menterwolde

Deze site wordt vanaf 14 februari 2017 niet meer onderhouden. De afdeling Menterwolde is op 27 oktober 2015 samen met de afdelingen Hoogezand-Sappemeer en Slochteren opgegaan in de nieuwe afdeling Midden-Groningen. De link naar de nieuwe site staat in de bovenste balk.


Uitnodiging Ledencafé PvdA Midden-Groningen met aansluitende ledenvergadering op 14 februari

12 februari 2017

Op 22 november 2017 zijn de verkiezingen voor de gemeenteraad van de op 1 januari nieuw te vormen gemeente Midden-Groningen. Ook de PvdA moet dan klaar zijn voor het behalen van een zo goed mogelijke uitslag. Tijdens de laatste ledenvergadering op 23 november 2016 zijn de eerste stappen gezet. Stappen die nu verder uitgewerkt moeten

lees verder »

Cécile Brouwer nieuwe voorzitter PvdA afdeling Midden-Groningen

31 mei 2016

Eind vorig jaar zijn de PvdA afdelingen van Hoogezand-Sappemeer, Menterwolde en Slochteren samen verder gegaan als één bestuurlijke afdeling, nu: afdeling Midden-Groningen. De toen aangestelde voorzitter (Thea van der Veen) werd wethouder voor de gemeente Menterwolde, waardoor de afdeling een nieuwe voorzitter zocht. Op dinsdagavond 22 maart is Cécile Brouwer unaniem gekozen als nieuwe voorzitter.

lees verder »

Extra ledenvergadering

door Anja van Duren op 6 december 2015

Geachte leden van de PvdA afdeling HSSM Op woensdagavond 9 december om 20.00 uur is er een speciale extra ledenvergadering van de PvdA afdeling HSSM in De Menterne Julianaplein 1 te Muntendam. Op de agenda staat het coalitieakkoord voor de vorming van een nieuw college van burgemeester en wethouders van de gemeente Menterwolde. De fractie

lees verder »

Kadernota

door Anja van Duren op 1 juli 2015

Kadernota, Na meerdere commissie vergaderingen,en een benen op tafel sessie is de PvdA Menterwolde tot de conclusie gekomen, dat het dit College  volkomen ontbreekt aan visie. Van alle handreikingen die er door de verschillende fracties gedaan zijn, is de kadernota nog precies dezelfde zoals hij in april is voorgelegd, vol  met aannames zonder richting en

lees verder »

Het is een komen en gaan …… en weer komen

door Anja van Duren op 1 juli 2015

Voorzitter, De Fractie van de PvdA Menterwolde heeft het gevoel dat wij in een ouderwetse slapstick film zijn beland zonder geluid. Sinds 2013 bij aanvang van deze Raad en College, zijn er zulke verwijten gemaakt richting KM richting College en andersom. Een jaar lang hebben wij aan moeten zien hoe men respectloos met elkaar omging,

lees verder »

Jubilarissen PvdA Menterwolde

2 mei 2015

Klik op de bronvermelding voor het artikel.

lees verder »

Hectische weken

door Anja van Duren op 1 februari 2015

De afgelopen weken waren voor de fractie van de PvdA Menterwolde in een woord omschreven: hectisch. Na uiteenlopende gesprekken met ambtenaren hebben wij al verschillende malen in de raadsvergadering geprobeerd informatie te krijgen over het personeelsbeleid. Tot op heden kregen wij deze antwoorden niet of afdoend. Tot er op 17 januari een artikel in het

lees verder »

Angstcultuur op gemeentehuis Menterwolde

22 januari 2015

Klik op de bronvermelding voor het artikel.

lees verder »

Algemene beschouwingen begroting 2015

22 januari 2015

Voorzitter, Allereerst  willen we alle medewerkers van de gemeente bedanken voor hun inzet in het afgelopen jaar .Voor ons te bespreken ligt de begroting. Het jaar 2015 wordt een spannend jaar.  Bezuinigingen moeten worden gehaald en de 3 transities moeten verder vorm gegeven worden. Een uitdaging voor ons allen. De P.v.d.A  fractie wil desondanks toch

lees verder »

GR2014 teleurstellend verlopen

door Anja van Duren op 20 maart 2014

We hebben onze uiterste best gedaan. Het volk heeft beslist…. We verliezen op 2010 3 zetels. Maar, we gaan ons natuurlijk terug knokken! We feliciteren ook de winnaars van de verkiezingen, namelijk de SP en Menterwolde Gewoon met hun resultaat. Ik wil als campagneleider, iedereen hartelijk bedanken voor zijn/haar inzet! En natuurlijk willen we tenslotte

lees verder »