16 februari 2014

De campagne in

De PvdA Menterwolde staat voor een sterke en sociale samenleving waarbij we niemand uitsluiten en we mensen helpen om vooruit te komen. Een samenleving waarbij we banen kunnen scheppen voor de mensen, ook voor die met een beperking. Een samenleving waarbij mensen elkaar kunnen blijven ontmoetten bij dorpshuizen en waarbij burger en politiek samenkomen. Stem daarom lijst 1 PvdA.