Door Anja van Duren op 1 februari 2015

Hectische weken

De afgelopen weken waren voor de fractie van de PvdA Menterwolde in een woord omschreven: hectisch.

Na uiteenlopende gesprekken met ambtenaren hebben wij al verschillende malen in de raadsvergadering geprobeerd informatie te krijgen over het personeelsbeleid. Tot op heden kregen wij deze antwoorden niet of afdoend. Tot er op 17 januari een artikel in het Dagblad van het Noorden verscheen. Veel informatie die in dit artikel stond, was ons al ter ore gekomen. Wij hebben hierop actie ondernomen en alle fracties uitgenodigd voor een bijeenkomst. Wij hebben duidelijk gemaakt dat het niet een onderwerp moest zijn waar we politiek mee moesten bedrijven. In eerste instantie was men niet tegen een interpellatieverzoek. Op woensdagavond 26 januari kwam de agendacommissie samen nadat wij als fractie het voortouw genomen hebben voor het indienen van dit interpellatieverzoek.

De vragen, opgesteld door de PvdA, Kritisch Menterwolde, Groen Links en ook Menterwolde Gewoon, hebben we ingediend. Helaas bleek in de agendacommissie dat er niet genoeg draagvlak was, men de vragen niet ondersteunde en dan moet je koppen tellen. Het besluit kwam om het dan op de raadsvergadering van 29 januari te plaatsen.

Op dinsdag kwam in een brief een reactie van het voltallig college naar buiten die er niet om loog.

Gosse en ik hebben goed overlegd en besloten om niet op de negatieve lading in deze brief in te gaan. Wij waren van mening dat je dan een discussie krijgt die je niet wilt en hierover wilden we het tenslotte niet hebben. Het moest gaan over de waarheidsvinding, de problemen waarvan wij ook signalen hebben gekregen, al dan niet waar, want tenslotte is iedereen onschuldig tot het tegendeel bewezen is. Wij hebben woensdagavond nog overleg gehad met Groen Links, Kritisch Menterwolde en Menterwolde Gewoon.

We hebben onze visie en die visie deelden de oppositiepartijen en brachten dat duidelijk naar voren. Menterwolde Gewoon was het op dat moment redelijk met ons eens, maar moest nog overleggen met hun achterban.

Ook zij hebben signalen gekregen, maar men koos op donderdag toch voor een extern onderzoek. Helaas voor de oppositie. Dit hield in dat we niet genoeg stemmen zouden krijgen voor ons voorstel om een onderzoek Gemeentewet 155a te doen.

Donderdagavond, wat een avond.  Na een kort betoog van de coalitiepartijen, was het de beurt aan KM. Dit betoog werd meerdere malen onderbroken, raadsleden van SP en Menterwolde Gewoon liepen weg en zelfs de wethouder van Menterwolde Gewoon kreeg een seintje van de Gemeentesecretaris om te schorsen. Wij vinden dit allen een vreemde zaak. Je mag dus wel de bal kaatsen, maar hem terugkaatsen wordt niet geaccepteerd.

Wij hadden een kort betoog om het onderwerp niet te laten ondersneeuwen. Veel mensen denken dat het cool was, maar je moet wel weten dat wij er niet zitten om een ander onderuit te halen. Dit is niet onze stijl. Onze reactie op de brief van het college is duidelijk vermeld in het Dagblad. Gosse Huizenga zei hierover ‘Nu ben ik opeens de boeman?’ Het lijkt wel op intimidatie van een raadslid.

Over het niet willen vermelden van onze bronnen willen we nog kwijt dat deze mensen in vertrouwen bij ons zijn gekomen. Dit vertrouwen zullen we niet schaden.

De uitkomst van deze raadsvergadering is voor de fractie PvdA een goed begin. Wij hopen dat men zich houdt aan de gemaakte afspraken en zullen hier nauwlettend op toezien.

Anja van Duren

Anja van Duren

Mijn naam is Anja van Duren,ik ben 42 jaar en woon in Muntendam. Ik woon samen met Johan Middel,ben moeder van 4 kinderen waarvan een studerend in Wageningen(Josco) en een studerend aan de Hanzehogeschool Groningen (Roxana)deze twee zijn uitwonend en ik heb nog twee thuiswonende kinderen van 8 en 7 jaar.(Jaedyn en Cailean). Naast mijn

Meer over Anja van Duren