Door op 2 juli 2013

Heemtuin in het college

De Heemtuin

Het standpunt van het college hield in dat er een commerciële partij bij betrokken moest worden en dat de bruikleenovereenkomst niet moest worden verlengd. Dit is in het verleden reeds 2 keer eerder gebeurd en toen ging het faliekant mis.

Stichting Menterheem heeft aangegeven best bereid te zijn met een re-integratiebedrijf samen te willen werken op het gebied van re-integratie, exploitatie willen zij zelf graag ter hand nemen zoals het nu is dus met een bruikleenovereenkomst.

Donderdagavond kwamen de fracties van Groenlinks en Kritisch Menterwolde met een amendement. Het was meteen duidelijk dat het amendement zodanig geschreven was dat elke coalitiepartij ermee in kon stemmen. Het amendement hield in eerste instantie het volgende in: Het college opdracht te verstrekken om een alternatief plan uit te werken in samenspraak met de stichting Menterheem en een derde partij werkzaam op re-integratiegebied, onder regie van de gemeente.

Nog voor dat we bij het agendapunt waren beland ging GroenLinks schorsen om het amendement aan te passen naar: Het college opdracht te verstrekken om een alternatief plan uit te werken waarin er in de exploitatie een rol is weggelegd voor de stichting Menterheem en eventuele andere partijen onder regie van de gemeente

Naar  het idee van de PvdA zat hier nog veel te veel ruimte in en we dienden dan ook ons eigen amendement in met de volgende inhoud: Verzoekt het college: -de bruikleenovereenkomst met stichting Menterheem te herstellen per 1 januari 2014 zoals voorheen, exploitatie van de Heemtuin blijft bij stichting Menterheem -stichting Menterheem de in het economisch verkeer te doen gebruikelijke vergoeding te geven voor plaatsing en begeleiding van de re-integranten- te onderzoeken of er een rol is weggelegd voor een derde partij m.b.t. bemiddeling naar werk van de re-integranten in samenspraak met de stichting

Hierin stond duidelijk verwoord dat Stichting Menterheem de exploitatie mag behouden en dat de gebruikersovereenkomst hersteld moest worden. De coalitiepartijen konden hier niet mee instemmen.

De meerderheid van de raad (lees coalitie) stemden voor het amendement van Kritisch Menterwolde en GroenLinks.

Nu je erop terugkijkt kun je duidelijk stellen dat het collegevoorstel niet is aangenomen. Wethouder Siersema heeft misschien niet volledig haar zin gekregen, maar het is uiteindelijk meer naar haar standpunt gegaan dan naar het collegestandpunt.

Deze ontwikkeling zou er niet geweest zijn als wethouder Siersema samen met het voltallige college het collegestandpunt had verdedigd. Haar vertrek heeft uiteindelijk voor de Heemtuin wel iets opgeleverd. Misschien had het college toch wat beter naar wethouder Siersema moeten luisteren?

Door Patricia Boerma