Door Anja van Duren op 1 juli 2015

Het is een komen en gaan …… en weer komen

Voorzitter,

De Fractie van de PvdA Menterwolde heeft het gevoel dat wij in een ouderwetse slapstick film zijn beland zonder geluid. Sinds 2013 bij aanvang van deze Raad en College, zijn er zulke verwijten gemaakt richting KM richting College en andersom. Een jaar lang hebben wij aan moeten zien hoe men respectloos met elkaar omging, elkaar bijna de tent uitvocht en zelfs wegliep als Mevrouw Siersema haar betoog hield. Mevrouw Siersema nam woorden in de mond van niet capabel zijn van het College, het College zou onbetrouwbaar zijn en andersom werden de nevenfuncties van de heer Ploeger vaak aangehaald om hem in diskrediet te brengen. Vier weken terug, ik citeer, De burger heeft zich uitgesproken dit College is ongeloofwaardig  Matty excuus mevrouw Siersema betoogde zeer emotioneel dat de excuses fijn waren, met een diepe snik maar het zat veel dieper dan dat… en dan amper vier weken na  een motie van wantrouwen tegen dit College, blijken de tranen krokodillentranen te zijn geweest en is er een nieuwe invulling gegeven aan de uitspraak” Ik moet mijn verantwoordelijkheid wel nemen,”

Want een van de hoofdrolspeelsters van deze slapstick film, stapt in de Slangenkuil. Het zal u niet verbazen dat de PvdA Menterwolde niet doofstom is en onze fractie zal dan ook tegen de aanstelling stemmen van mevrouw Siersema. Het valt de PvdA Menterwolde op, dat iemand die altijd mensen belerend toespreekt over normen en waarden, zich nu zo ongeloofwaardig opstelt, en dit bewijst door haar optreden.

Het is haar puur te doen geweest om koste wat het kost haar wethouderszetel terug te krijgen. Over Normen en waarden gesproken. De PvdA Menterwolde, vind de keuze van mevrouw Siersema dan ook een slag in het gezicht van de personeelsleden. Wij zijn ervan overtuigd, dat dit niets te maken heeft met verantwoordelijkheid nemen, maar om eigenbelang. Ook snappen wij niet hoe de Coalitie partijen hier ingetrapt zijn….Blijkbaar heeft iedereen boter op het hoofd.

Tot Zover

 

Anja van Duren

Anja van Duren

Mijn naam is Anja van Duren,ik ben 42 jaar en woon in Muntendam. Ik woon samen met Johan Middel,ben moeder van 4 kinderen waarvan een studerend in Wageningen(Josco) en een studerend aan de Hanzehogeschool Groningen (Roxana)deze twee zijn uitwonend en ik heb nog twee thuiswonende kinderen van 8 en 7 jaar.(Jaedyn en Cailean). Naast mijn

Meer over Anja van Duren