Door Anja van Duren op 1 juli 2015

Kadernota

Kadernota,

Na meerdere commissie vergaderingen,en een benen op tafel sessie is de PvdA Menterwolde tot de conclusie gekomen, dat het dit College  volkomen ontbreekt aan visie. Van alle handreikingen die er door de verschillende fracties gedaan zijn, is de kadernota nog precies dezelfde zoals hij in april is voorgelegd, vol  met aannames zonder richting en geen goede onderbouwing. De tekst is onveranderd gebleven en we moeten maar afwachten hoe de handreikingen ingevuld gaan worden. We hebben hierover geen enkele zekerheid gekregen.

Waar is de visie van dit College? Waar is de onderbouwing van het stuk? Wat is er gebeurt met alle handreikingen? Ik neem een voorbeeld. Sociaalteams. De geldstromen zijn nog verschillend. Leden uit het sociaal team worden uit verschillende potten betaald. Met andere woorden ook binnen een sociaal teamloop je de kans dat er onderlinge concurrentie ontstaat om de eigen instituten overeind te willen houden. Pas als de geldstromen in een pot zitten, kun je de gelden beter gaan inzetten waarvoor ze bedoeld zijn.

Dat is visie geacht College. Als het College dit doet dan pas kun je een inhaalslag maken en hoef je geen beroep te doen op de reserves en de bedragen voor het Sociaal Domein nog hoger maken op de begroting.

De Sporthallen:

Na meerdere gesprekken met de gebruikers van zowel de Ruitershornhal en de Menterne is onze partij van mening, dat er allereerst zonder sluiting van een van de beide hallen een slag gemaakt kan worden.

Beheer: de verhuur laten doen door de beheerders zelf.Dit kan d volgende voordelen opleveren:  Eigen verantwoordelijkheid, efficiëntere bewindvoering, daling van de kosten en verenigingen  mee laten participeren zodat het aanbod van de verschillende sporten zo divers mogelijk kan blijven.Dus alle partijen die gebruik maken van deze voorzieningen erbij betrekken.

Zelfredzaamheid

Na overleg met de verenigingen van de Ruitershornhal, heeft een lid van een van de verenigingen warmte foto’s gemaakt en een berekening gemaakt waardoor de kosten van de verbouwing zoals hij nu staat € 134000 goedkoper kan. Ik leg dit graag bij u neer, trouwens, hiervoor was geen duur rapport nodig. Dit is vrijwillig gedaan door een van de gebruikers van de Ruitershornhal!  Waar is jullie visie? Waar is jullie plan? Waarom is het College niet in gesprek gegaan met de beheerders? En met de gebruikers? Jullie zijn toch groot voorstander van de burgerparticipatie? Bindt de partijen, geef ruimte voor burgerinitiatitief en geef in een duidelijke visie hoe vorm te geven aan besturen op afstand.

 

Dan de 1 miljoen voor het industrieterrein.Voor de PvdA is dit bedrag in de huidige financiele situatie not done. Ook hier missen wij visie en een duidelijk plan en beleid . Wij zouden dit geld liever gebruiken voor de leefbaarheid van de dorpen. Het MFC in Meeden en Muntendam, Wat gaat er gebeuren met het gemeentehuis in de toekomst,

Volgens de PvdA zou Menterwolde er over tien jaar er zo uit moeten zien! Een mooie gemeente met, goede zorg, voorzieningen etc Wij kunnen geen uitspraak doen over zwembaden of sporthallen zonder visie van het college. Wat wil het college met het dorpshuis, het gemeentehuis etc. Waar komt het MFC in Muntendam? Wat gebeurd er met de scholen?? Als men daar nu eens een visie/plan voor maakt, dan kan de Raad ook makkelijker keuzes maken over de voorzieningen. Daarbij willen wij een opmerking maken. Mensen voor stenen uiteraard, maar zonder stenen trekken de mensen weg uit een krimpgebied! houdt onze gemeente aantrekkelijk, daartoe roept de PvdA Menterwolde op.

 

 

Anja van Duren

Anja van Duren

Mijn naam is Anja van Duren,ik ben 42 jaar en woon in Muntendam. Ik woon samen met Johan Middel,ben moeder van 4 kinderen waarvan een studerend in Wageningen(Josco) en een studerend aan de Hanzehogeschool Groningen (Roxana)deze twee zijn uitwonend en ik heb nog twee thuiswonende kinderen van 8 en 7 jaar.(Jaedyn en Cailean). Naast mijn

Meer over Anja van Duren