Door op 11 december 2013

Klaar voor de verkiezingen

Op de ledenvergadering van 10 december is de lijst voor de verkiezingen bekend geworden. Tevens is op de algemene ledenvergadering het verkiezingsprogramma goedgekeurd. Deze zal binnenkort op de website te vinden zijn onder de standpunten en uiteraard zal het volledige programma ook beschikbaar worden gesteld op de website om te downloaden. Patricia heeft aangegeven niet op de lijst te willen en wil zich richten op haar gezin, een keuze die we allemaal respecteren al vinden we het jammer dat ze de politiek verlaat. De lijst die door de leden werd goedgekeurd is als volgt:

1. Gosse Huizinga (Muntendam)

2. Anja van Duren (Muntendam)

3. Henk Woldhuis (Muntendam)

4. Reinder Bruins (Zuidbroek)

5. Geert Rakers (Muntendam)

6. Wilma Biezen (Zuidbroek)

7. Wim Gras (Meeden)

8. Janny Meuken (Muntendam)

9. Martin Kampstra (Muntendam)

Onze nieuwe lijsttrekker is dus Gosse Huizinga. Gosse heeft al eerder in de raad gezeten en ziet er ook naar uit om weer zijn steentje bij te dragen aan de sociaal-democratie in deze gemeente. Ook staan er veel nieuwe gezichten op de lijst waarmee we hopen iedereen in deze gemeente te bereiken.

Door Herman Loots