Door op 29 april 2013

Maatschappelijke activering in Menterwolde

De werkloosheid is in Nederland gestegen. In Menterwolde is de stijging zelfs hoger dan het landelijk gemiddeld (12,1%). Een moeilijke opgave, maar tegelijkertijd een uitdaging. Een uitdaging die door de medewerkers met enthousiasme wordt aangegaan.

Ruim 300 mensen in de bijstand is een reden om ons terecht zorgen te maken.

Gemeente krijgt een grotere rol bij het oplossen van maatschappelijke problemen een bij het bevorderen van maatschappelijke deelname van burgers.

Hèt spreekt voor zich dat we dit maatschappelijke problemen moeten oplossen. Of we daar toe in staat zijn is echter de vraag.

Maatwerk leveren is een goede zaak, echter is dit meer dan alleen maar taken van het rijk , de provincie en de UVW overnemen. Zelf regie voeren zonder voldoende middelen is een utopie.

Prima dat we procedures gaan vereenvoudigen en minder administratieve rompslomp.

Wellicht zullen een aantal onder ons zeggen” minder bemoeienis van de overheid” echter moeten we ten alle tijde ons in zetten voor de meest kwetsbare bevolking. Daarbij past geen terugtrekkende overheid als uitgangspunt

Met voldoende financiële middelen kunnen we dit doen.

Krijgen we dit niet dan kunnen we nog zo veel en vaak met alle goede intenties uitgangspunten formuleren.  Echter kan dit op termijn wel eens hoofdpijn dossiers worden.

Maatschappelijke Activeringscentrum als oplossing.

Dienstverlening vanuit een laagdrempelige locatie is een goede zaak. Meerdere vormen van dienstverlening zullen worden onder gebracht in het centrum, zoals dagbesteding, vrijwilligerscentrale, welzijn, zorg en zelfs het woord bibliotheek is gevallen. Ook hebben we vernomen dat het college graag het consultatiebureau er wil onderbrengen.

Het college heeft hiervoor de Menterne op het oog en laat op dit moment een financiële onderbouwing maken voor aanpassing van de Menterne.  Onze fractie vindt dit een goede ontwikkeling. Kunt u aangeven wanneer er een raadsvoorstel hieromtrent zal komen?

Voorzitter, denkt het college ook aan het onderbrengen van steunstee functies binnen deze MAC.

In onze beleving zou er op dit moment een steunstee functie zijn in de Bieb in de Menterne, echter wij hebben dit niet gezien.

Kunt u aangeven waarom dit niet is gerealiseerd en zo ja, denkt u dit te realiseren?

Ook draait het om reintegranten in dit project. De Heemtuin is hiervan een goed voorbeeld echter wij vragen ons af waarom de kassen in Zuidbroek geen reintegranten heeft van Menterwolde. De gemeenten Pekela en Veendam doen dit wel. Misschien kan het college ook eens met hun om tafel gaan in het kader van het MAC.

2013-04-25 MAC