Door op 28 september 2013

Motie Heemtuin unaniem aangenomen

Tijdens de raadsvergadering van afgelopen donderdag heeft de fractie van de PvdA een motie ingediend aangaande de Heemtuin. Dit naar aanleiding van de kadernotitie Heemtuin die als ingekomen stuk op de agenda stond. In deze notitie wordt de grootste rol in de exploitatie toebedeeld aan een re-integratiebedrijf en niet aan de huidige stichting Menterheem. Als de kadernotitie ter kennisgeving zou worden aangenomen dat was het einde oefening voor Stichting Menterheem.  Het college heeft hiermee de wens van de raad totaal genegeerd.

In het verleden heeft er reeds twee keer een dergelijk bedrijf met de scepter gezwaaid met als resultaat een faillissement, een puinhoop bij de Heemtuin en een dure terugaankoop door de gemeente van de Heemtuin. Nu is het college dit weer van plan. Vorig jaar heeft de raad besloten dat stichting Menterheem nog eenmalig een subsidie krijgt en dat er onderzoek moet worden gedaan naar verzelfstandiging, dus geen gemeentelijke subsidie meer. Hierin zijn door de stichting en de gemeente goede stappen gezet en de stichting heeft inmiddels vervolgstappen genomen om voortvarend aan de slag te gaan. De PvdA is van mening dat re-integratie een belangrijk speerpunt is en hier is verbetering gewenst. Dit kan door samen te werken met een re-integratiebedrijf met name op het gebied van begeleiding naar een reguliere baan, maar de exploitatie (horeca, winkel, tuin) dient bij de huidige stichting te blijven. De PvdA is blij met het huidig stichtingsbestuur en de geboekte resultaten in de Heemtuin en willen dit niet op het spel zetten door wederom een re-integratiebedrijf aan het roer te zetten.

De coalitiepartijen (VVD, Groenlinks en CDA) gaven ook aan dat de kadernotitie geen sterk stuk was. De VVD en het CDA kozen ervoor de vergadering te verlaten tijdens de stemming en tot onze vreugde heeft coalitiepartij Groenlinks ook voor onze motie gestemd. De ChristenUnie was afwezig, maar heeft ons laten weten ook achter de motie te staan. De fractie van de PvdA is blij met dit resultaat en we verwachten dat het college nu voortvarend aan de slag gaat en ditmaal niet de wens van de raad negeert.

Door Patricia Boerma