Door op 17 mei 2013

Rapport “Grenzeloos gunnen”

Op 16 mei jl. heeft de raad een standpunt ingenomen omtrent herindeling/samenwerking. De raad heeft het volgende besloten:

  1. Voorkeur uit te spreken voor voortzetting en uitbreiding van de ambtelijke samenwerking met Hoogezand-Sappemeer en Slochteren vanuit een positie van bestuurlijke zelfstandigheid.  Binnen een dergelijk model een positieve grondhouding aan te nemen ten opzichte van uitbreiding van samenwerkingsverbanden met andere gemeenten bijvoorbeeld gemeente Haren.
  2. In een situatie waarin samenwerking uitmondt in herindeling, de voorkeur te geven aan een herindeling met Hoogezand-Sappemeer en Slochteren. In die situatie een positieve grondhouding aan te nemen ten opzichte van uitbreiding van dit verband met die gemeenten waarbij van samenwerking al sprake was.
  3. Uit te spreken dat Menterwolde zijn bedenkingen heeft over samenvoeging van meerdere stedelijke kernen.
  4. Uit te spreken dat Menterwolde in het kader van bestuurbaarheid, logische verbanden, geografische ligging en bevolkingsdichtheid opschaling los ziet van inwoneraantallen.

De reactie van de fractie van de PvdA op het raadsvoorstel was als volgt:

Vorige week ontvingen we het raadsvoorstel van het college over herindelen/samenwerken. Een voorstel wat onze fractie zeer verbaasde. Gezamenlijk hebben we besloten eerst de burgers van Menterwolde over de kwestie te horen. Er zijn maar liefst 5 avonden belegd. Het college zegt in het voorstel en ik citeer: “als college vinden wij niet dat de wens van onze bevolking op voorhand doorslaggevend is” Dat mag dan de mening van het college zijn, maar zeer zeker niet van onze fractie.

Onze verbazing was groot dat in het voorstel gemeenten volledig worden uitgesloten en er een nieuwe gemeente om de hoek komt kijken. Voorzitter waarom is dit niet aan de burgers voorgelegd?

Er zijn uiteraard verschillende meningen over dit onderwerp, echter 1 ding is duidelijk het voorstel van het college kan op weinig steun rekenen vanuit de raad. Wederom is het college erin geslaagd een voorstel voor te leggen waar de raad niet achter kan staan, onze complimenten hiervoor. Voorzitter krijgt u net als wij een Deja Vu? Tijdens de begrotingsvergadering zijn de voorstellen van het college ook grotendeels in de prullenbak geworpen en nam de raad haar verantwoordelijkheid. Voorzitter nu alweer zo’n grote flater van het college dat moet toch vernederend zijn?

Nu even naar de inhoud. De fractie van de PvdA is altijd voorstander geweest van een zelfstandige gemeente waarbij samenwerking niet uit de weg moeten worden gegaan en zelfs noodzakelijk is. Enige tijd geleden zijn we samen gaan werken met Hoogezand-Sappemeer en Slochteren. Zoals we toen al aangaven willen we andere gemeenten niet uitsluiten. Als we op bepaalde gebieden beter met Veendam, Pekela, Haren of welke gemeente dan ook kunnen samenwerken moeten we dit niet laten. Dus voorzitter kort samengevat, de fractie van de PvdA is voor samenwerking waarbij we geen enkele gemeente uitsluiten!

We dienen dan ook het volgende amendement in:

“De gemeente Menterwolde geeft de voorkeur aan bestuurlijke zelfstandigheid, maar wil samenwerken daar waar wenselijk en noodzakelijk. Hierbij worden geen gemeenten uitgesloten.”

Door Patricia Boerma