Door op 2 juni 2013

Stukken raadsvergadering PvdA Menterwolde

Tijdens de raadsvergadering van 30 mei 2013 heeft de fractie van de PvdA samen met CDA (Christenunie wilde ook mee doen, maar wegens ziekte afwezig) een motie ingediend vanwege de windmolens die geplaatst zullen worden langs de N33. Nadat het college heeft toegezegd de motie grotendeels over te nemen hebben partijen besloten de motie niet in stemming te brengen.

Zie hier de stukken:

2013-05-30 beoordeling psz

Inleiding motie psz

2013-05-30 windmolens

2013-05-30 verduurzaming mfc

2013-05-30 burgerparticipatie

Door Patricia Boerma