Door op 28 september 2013

Vragenuur 27 juni 2013

Het afgelopen jaar hebben we keuzes moeten maken. Om de begroting sluitend te krijgen zijn er op diverse posten bezuinigingen doorgevoerd. Op enig moment hebben een aantal voetbalverenigingen aangegeven met de gemeente in gesprek te willen om wellicht zelf het onderhoud van de velden te doen. Zij gaven aan dat zij het goedkoper kunnen. De wethouder heeft meerdere keren aangeven dat er ambtelijk en bestuurlijk overleg zou plaatsvinden. Echter horen we van de verenigingen dat er een ambtelijk/ bestuurlijk overleg begin juni zou plaatsvinden. Tot op heden hebben zij nog niets vernomen.

Waarom heeft het overleg nog niet plaats gevonden?

Tevens weten we dat er een avond is geweest met ondersteuning van een extern bureau waar de verenigingen zijn meegenomen in het subsidieverhaal om voor helderheid te zorgen. Geluiden naderhand waren dat het eerder onduidelijker was geworden dan duidelijker.

Kunt u aangeven hoe en wanneer u gaat zorgen voor duidelijkheid?

Krijgen de verenigingen wel subsidies ondanks het onduidelijke beleid en hoe worden de keuzes voor de verstrekking gemaakt?

Wordt de bezuiniging wel gehaald voor 2013?

Namens de fractie PvdA

Jan Velthuis