Door op 2 december 2013

Zorgen over dorpshuizen

De fractie van de PvdA maakt zich zorgen om de toekomst van onze dorpshuizen. Van meerdere kanten krijgen we signalen dat de besturen/pachters de exploitatie amper rond kunnen krijgen. In de krant lazen we onlangs dat het college van mening is dat een dorpshuis de spil van het dorp is, een huiskamer voor de dorpsbewoners en een basisvoorziening voor een leefbaar dorp. Dit zijn grote, duidelijke woorden. De fractie van de PvdA deelt deze mening. Vooruitkijkend naar de aankomende jaren verwachten we ook dat de rol van een dorpshuis steeds belangrijker zal worden. Ondertussen hebben we van het bestuur van het dorpshuis in Meeden vernomen dat zij per 1 januari 2014 het dorpshuis zullen sluiten.

Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:

1. Is het college bekend dat de dorpshuizen in de gemeente het moeilijk hebben de exploitatie rond

te krijgen?

2. Is het college voornemens een helpende hand te reiken om deze basisvoorziening in stand te

houden? Zo ja op welke wijze? Zo nee waarom niet?

3. Kan er door de gemeente tijdig extra invulling aan de dorpshuizen worden gegeven om zo extra

inkomsten te genereren?

4. Verwacht u dat pachters en/of besturen voor 1 januari de handdoek in de ring gooien? Zo ja wat

kunt u doen dit te voorkomen?

5. Hoe kan het college zorgen dat de dorpshuizen een bestendige toekomst tegemoet kunnen zien

en inderdaad de spil van het dorp blijven?

6. Bent u in gesprek met het bestuur van het dorpshuis in Meeden?