Wethouders

Thea van der Veen

Thea van der Veen

Wethouder

WMO/AWBZ, Jeugdzorg (inclusief DB PG&Z), Jongeren, Volksgezondheid, Volkshuisvesting, Onderwijs (jeugd), LOZ/openbare geestelijke gezondheidszorg en Kunst en Cultuur