Dorpen

  • De PvdA Menterwolde wil per dorp een dorpsontwikkelingsplan en ervoor zorgen dat        verschillende projecten in hetzelfde dorp elkaar versterken. De gemeente, bewoners,      ondernemers, corporaties en andere organisaties trekken bij het uitvoeren van die plannen samen op.
  • Wij willen investeren in een veilige en goed onderhouden openbare ruimte. Speeltuinen, groen, parkjes en bankjes nodigen uit om elkaar te ontmoeten.