Economie

Economische groei creëert banen. In veel gemeenten is sprake van een tekort aan mensen in de zorg en techniek. We moeten dat in Menterwolde samen met de partners in onze regio oplossen.

Bedrijven horen zich thuis te kunnen voelen in Menterwolde. Daarom zorgen we voor een mooie gemeente, die goed bereikbaar is en waar overheid en werkgevers nauw samenwerken. Het is belangrijk dat ondernemers kunnen ondernemen en niet verzand raken in bureaucratie.

Speerpunten voor de economie

  • De PvdA Menterwolde wil nauw samenwerken met lokale en regionale ondernemers om regionale economische kansen te benutten. Wij beschermen het ondernemersklimaat. De gemeente brengt ondernemers en bedrijven bij elkaar om samen te werken aan de lokale economie. We zorgen voor een gunstig vestigingsklimaat en ondernemingsklimaat door het bieden van voldoende en aantrekkelijke bedrijventerreinen.

  • De PvdA Menterwolde wil actief reclame maken voor Menterwolde. Trots en kwaliteit staan hoog in het vaandel.

  • De PvdA Menterwolde wil een sterke detailhandel. De basis daarvoor ligt in sterke en aantrekkelijke dorpscentra.

  • De PvdA Menterwolde wil graag invulling van de locatie Nije Hörn in Muntendam. Dit vraagt om een snelle oplossing, hetzij nieuwbouw in welke vorm dan ook, hetzij slopen en een dorpsparkje realiseren in overleg met de eigenaar van de gronden.

  • De PvdA Menterwolde wil gebruik maken van de verruimde Winkelsluitingstijdenwet. Winkels mogen in Menterwolde ook op zondag open.

  • De PvdA Menterwolde wil investeren in de lokale economie stimuleren. Ondernemers die dat doen krijgen van ons een warm onthaal.

  • De PvdA Menterwolde wil duidelijke en directe dienstverlening. Wij vinden het belangrijk dat er één loket is voor alle dienstverlening aan burgers en bedrijven, dat altijd bereikbaar is voor informatie, vergunningverlening en melding van calamiteiten.

  • De PvdA Menterwolde wil ondernemingszin stimuleren. Wij maken het voor starters makkelijker om een bedrijf aan huis te beginnen, bijvoorbeeld door bestemmingsplannen hiervoor te verruimen.