Landschap

• De PvdA Menterwolde zet zich in voor goede wandelpaden.
• Bij bebouwing in het landelijk gebied stellen we als voorwaarde dat dit landschappelijk wordt ingepast.
• Megastallen, varkensflats en dergelijke zijn bij ons niet welkom.
• De nachtelijke duisternis in natuurlijke omgevingen wordt zoveel mogelijk hersteld, bijvoorbeeld door gebruik te maken van speciale verlichting van de buitenwegen en het aanspreken van bedrijven met grote lichtreclames.
• Koeien en ander vee horen thuis in het agrarisch landschap.
• Beeldbepalende bomen aan de linten van de dorpen zijn onder andere het visitekaartje van dat dorp. De gemeente heeft hierin een zorgplicht. Een bomenfonds zou een optie kunnen zijn.