Onderwijs

In Menterwolde willen wij het beste onderwijs voor alle kinderen.

Wij vinden dat de gemeente verantwoordelijk is voor een zo hoog mogelijke kwaliteit van het onderwijs, voor gelijke kansen van kinderen en voor een goede huisvesting van de scholen.