Respect

De PvdA Menterwolde wil een respectvolle samenleving, waarin iedereen actief en naar vermogen meedoet. Burgers redden zichzelf.

Wie dit (even) niet kan, krijgt een steuntje in de rug. In eerste instantie vanuit zijn omgeving maar als dat niet kan, zorgt de gemeente voor een goed vangnet. Ook als je (even) hulp nodig hebt, tel je volwaardig mee. Die ondersteuning is altijd gericht op het zoveel mogelijk herwinnen van de eigen kracht, is dicht bij de mensen georganiseerd, met meer aandacht en minder bureaucratie. De PvdA Menterwolde verwacht dat mensen actief deelnemen aan de samenleving. In eerste instantie via een betaalde baan, en als dat niet lukt via stages of vrijwilligerswerk.