Slagvaardig

Om te kunnen werken aan de samenleving zoals die ons voor ogen staat, is een slagvaardige gemeente nodig die haar taken goed kan uitvoeren.

Dit betekent dat op heel veel terreinen, zoals de arbeidsmarkt, economische zaken en de woningmarkt een regionale aanpak noodzakelijk is. De PvdA Menterwolde is geen voorstander van een wildgroei van regionale regelingen zonder democratische basis.

Speerpunten voor een goed bestuur

  • De PvdA Menterwolde wil een dienstbare gemeente. De gemeente is er voor de inwoners, niet andersom.

  • De PvdA Menterwolde vertrouwt op de burgers. Menterwolmers zijn verantwoordelijke mensen die het beste met hun gemeente voor hebben en daar willen we zoveel mogelijk gebruik van maken. Veel inwoners zetten zich graag in voor de gemeenschap. We betrekken ze daarom zo vroeg mogelijk bij belangrijke keuzes. Dat komt het beleid ten goede: de kans op succes is groter als inwoners weten dat ze invloed op het beleid hebben.

  • De PvdA Menterwolde wil een verbindende gemeente. De gemeente brengt inwoners, bedrijven en instellingen bij elkaar om samen te werken aan de toekomst. Hiermee kan de overheid weer het vertrouwen van inwoners winnen. We combineren daadkracht met draagvlak.

  • De PvdA Menterwolde wil op onderdelen regionale samenwerking. Economisch en sociaal is hier veel winst te behalen, zeker nu de gemeente steeds meer taken op het gebied van zorg, welzijn en sociale zekerheid krijgt. Dit mag echter niet leiden tot een nieuwe vorm van centralisme die slecht democratisch controleerbaar is.

  • De PvdA Menterwolde wil bureaucratie en regeldrift verminderen. We willen dat samen met inwoners, ondernemers en instanties aanpakken. Regels zijn er om inwoners en bedrijven te helpen, niet om ze dwars te zitten. We schaffen overbodige regels af.

  • De PvdA Menterwolde wil alleen taken uitbesteden als marktpartijen echt beter en goedkoper zijn. Verdere uitbesteding van taken heeft niet onze voorkeur.

  • De PvdA Menterwolde wil het gelijkheidsbeginsel strikt handhaven. Iedereen die zich in Menterwolde bevindt, wordt in gelijke gevallen gelijk behandeld. Dat betekent bijvoorbeeld dat geen enkele trouwambtenaar mag weigeren een homostel in de echt te verbinden.

  • De PvdA Menterwolde wil raadsleden die het volk vertegenwoordigen. We staan in nauw contact met inwoners, maken waar mogelijk gebruik van hun kennis en ervaring en leggen over standpunten en besluiten voortdurend verantwoording af.