Veilig

De PvdA Menterwolde wil een veilige samenleving.

Je veilig voelen in je eigen huis, in je directe omgeving, in je dorp is een recht waar we ons hard voor maken.

  • We vinden  dat veiligheidsbeleid gaat over afstemming, samenwerking en een goede balans         tussen voorkomen (preventie) waar het kan en handhaven (repressie) waar dat    moet.
  • Wij betrekken inwoners bij het veiligheidsbeleid. Niet alleen bij het maken van beleid maar ook bij de uitvoering ervan.
  • Wij gaan hufterigheid in de openbare ruimte tegen door het opleggen van hogere boetes voor       bijvoorbeeld intimiderend gedrag. Als je in Menterwolde rottigheid uithaalt, word je herkend,    gekend en aangepakt.
  • We pakken overlast, intimidatie en criminaliteit van jongeren aan langs drie wegen: Via de thuiscultuur (aanspreken van ouders), via de straatcultuur (aansprakelijk stellen van ouders    voor schade veroorzaakt door kinderen) en via de schoolcultuur (voorkomen van schooluitval).
  • We treden op tegen alcoholmisbruik onder jongeren. Ouders hebben hierin een eerste       verantwoordelijkheid. Wij verwachten van onze winkeliers en horecaondernemers dat zij zich     houden aan de leeftijdsgrens. Dit handhaven wij streng.