Visie

Wij vinden dat je visie nodig hebt om de keuzes waar de gemeente voor staat, te kunnen maken.

Hoe willen wij dat de lokale samenleving eruit gaat zien? In die keuzes laten we ons leiden door begrippen als solidariteit en rechtvaardigheid, een samenleving waarin voor ieder plaats is en waaraan iedereen bijdraagt en waar we niemand uitsluiten. Met een overheid die gelooft in de zelfredzaamheid van haar burgers, die dienstbaar is aan haar burgers en een vangnet biedt aan die burgers die dat nodig hebben. We leggen ons niet neer bij onrecht en armoede. Het is onze opdracht om als overheid samen met inwoners solidariteit te organiseren.