Werk

De arbeidsmarkt houdt niet op bij de gemeentegrens. Wij vinden dat ook de kansen in de regio voor onze inwoners benut horen te worden. We helpen werkgevers bij het vinden van werknemers en het aanvragen van vergunningen, en we maken het ondernemen gemakkelijker.

Werkzoekenden proberen we zo snel mogelijk bij een werkgever te krijgen. Als dat niet kan zoeken we naar andere activiteiten. Voor iedereen die geen werk heeft is er het vangnet van de bijstand. De PvdA Menterwolde verwacht wel dat iedereen actief blijft, bijvoorbeeld met stages of door het doen van onbetaald werk of het volgen van scholing. Kortom, meedoen om zo snel mogelijk uit te kunnen stromen naar (betaald) werk. We spannen ons, samen met ondernemers, extra in om jeugdwerkloosheid te verminderen en te voorkomen.

Jongeren en werk

Een goede start op de arbeidsmarkt is belangrijk. De eerste baan, het begin van je verdere werkzame leven. Juist nu, in deze economische crisis, is het vinden van die eerste baan die goed aansluit op de opleiding moeilijk. Een goede opleiding helpt daarbij, maar soms is dit niet voldoende. Als het niet lukt om een baan te vinden die bij je past, willen wij je helpen. We vinden het belangrijk dat jongeren actief blijven.

Als je hulp nodig hebt

Voor sommige mensen is het vinden van werk extra moeilijk, zo moeilijk dat ze er hulp bij nodig hebben. Dit kan allerlei oorzaken hebben, maar onze ondersteuning is altijd gericht op het vinden van (ander) werk en het vergroten van de zelfredzaamheid van onze burgers.

 

Speerpunten voor werk

 • De PvdA Menterwolde wil regionale kansen op werk benutten. De grenzen van de arbeidsmarkt stoppen niet bij de gemeentegrens. Met een gemeenschappelijke en gecoördineerde werkgeversbenadering in onze regio ondersteunen we werkgevers en maken hun taak lichter, zodat ze hun deel van de verantwoordelijkheid kunnen nemen. Bijvoorbeeld door arbeidsgehandicapten in dienst te nemen.

 • De PvdA Menterwolde wil sociale winst op gemeentelijke investeringen. We gunnen bij aanbestedingen alleen onder de voorwaarde dat de aannemende partij minimaal 5 procent van de aanneemsom gebruikt voor de inzet van langdurig werklozen, jongeren en arbeidsgehandicapten.Dit heet Social Return on Investment (SROI).

 • De PvdA Menterwolde wil lokale ondernemers steunen. De regels voor aanbestedingen worden zo toegepast dat het voor lokale ondernemers aantrekkelijk is om in te schrijven op aanbestedingen.

 • De PvdA Menterwolde wil jongeren in opleiding op weg helpen. Bij (bouw)projecten van de gemeente worden in de aanbestedingsprocedure voorwaarden opgenomen waardoor het project conform het leer/werktraject wordt ingericht en uitgevoerd.

Speerpunten voor jongeren en werk

 • De PvdA Menterwolde wil dat iedere jongere een startkwalificatie haalt. Stages en werk moeten kunnen leiden tot een erkende startkwalificatie. De standaardroute naar het behalen van een startkwalificatie is niet voor iedereen haalbaar.

 • De PvdA Menterwolde wil dat iedere jongere actief is. Jongeren onder de 27 jaar volgen onderwijs, hebben een baan of combineren onderwijs met werk. Het uitgangspunt voor leerplicht en toeleiding naar werk is ‘opleiding eerst’.

Speerpunten voor werkzoekenden

 • De PvdA Menterwolde wil bijstandsgerechtigden actief helpen bij het vinden van werk. Vanuit de mogelijkheden van elke bijstandsgerechtigde kijken we naar de aansluiting op de arbeidsmarkt en wat er nodig is (scholing, stage of onbetaalde arbeid) om die aansluiting te verbeteren.

 • De PvdA Menterwolde wil dat bijstandsgerechtigden wat terug doen. Hiervoor maken zij zelf een plan. Indien dit niet lukt, vinden we dat de gemeente daarbij kan helpen. Bijstandsgerechtigden werken een gepast aantal uur per week onbetaald als tegenprestatie voor hun uitkering.

 • De PvdA Menterwolde wil fatsoenlijk en rechtvaardig omgaan met bijstandsgerechtigden. Wie een fatsoenlijk werkaanbod weigert, wordt gekort op de uitkering. Dit gebeurt ook als iemand afspraken over het volgen van scholing, re-integratie, werk of vrijwilligerswerk niet nakomt.

 • De PvdA Menterwolde wil kansarmen kansen bieden. Niet iedereen is even kansrijk op de arbeidsmarkt. Voor degenen zonder kansen of met zeer beperkte kansen hebben we het vangnet van de bijstand. Mensen met veel kansen op de arbeidsmarkt kunnen zelf actief op zoek gaan naar een baan. De groep er tussenin ondersteunen we actief.

 • De PvdA Menterwolde wil ZZP-ers alle kansen bieden. Wij willen dat zij altijd kunnen meedingen naar opdrachten die de gemeente in de markt zet. Voor ZZP’ers die schuldhulpverlening nodig hebben, stellen we niet als voorwaarde dat zij hun bedrijf stop zetten. ZZP-ers komen in aanmerking voor het minimabeleid.