Alle mensen

Anja van Duren

Anja van Duren

raadslid

Thea van der Veen

Thea van der Veen

Wethouder

WMO/AWBZ, Jeugdzorg (inclusief DB PG&Z), Jongeren, Volksgezondheid, Volkshuisvesting, Onderwijs (jeugd), LOZ/openbare geestelijke gezondheidszorg en Kunst en Cultuur
Gosse Huizenga

Gosse Huizenga

Fractievoorzitter

Henk Woldhuis

Henk Woldhuis

steunfractielid

Geert Rakers

Geert Rakers

steunfractielid

Patricia Boerma

Patricia Boerma

steunfractielid/webmaster