steunfractielid

Geert Rakers

Geert Rakers

Over Geert Rakers

Beste inwoners van Menterwolde

Ik wil mij even aan jullie voorstellen

Ik ben Geert Rakers, ik ben 60 jaar getrouwd met Annie en ik heb twee kinderen en vier kleinkinderen.  Nadat wij een aantal jaren in Zuidbroek gewoond  hebben wonen wij nu al 33 jaar in Muntendam.  Tegen de bosrand aan van Ruitershorn en de prachtige Heentuin.

In ben materieel beheerder bij Arriva trein en verantwoordelijk de materiele en algemene staat van de treinen in Groningen en Friesland.

Naast mijn normale werk  ben ik al ruim 25 jaar zwemtrainer in de gemeente Menterwolde.  De eerste jaren bij ZCM in Muntendam en later bij de Pinquin in Zuidbroek.  Tevens ben ik  actief geweest  als sportverslaggever bij omroep Menterwolde.

Mijn politieke keus is niet zo moeilijk. De doelstellingen en het sociaal beleid van de PvdA spreken mij aan.

Bestuurlijk heb ik de afgelopen jaren niet stil gezeten. Bij verschillende verenigingen heb ik bestuurlijke functies uitgeoefend. Bij de PvdA Menterwolde ben ik secretaris, penningmeester en voorzitter geweest en in  de Vervoersbond FNV spoor  heb ik jaren in het  d.b. gezeten van het landelijke bestuur.

Mijn motivatie om mij kandidaat te stellen voor het raadslidmaatschap zijn de grote veranderingen die op ons af komen in goede banen te lijden.  Zorgen dat de baten en lasten goed verdeeld worden en dat er een goed regionaal beleid neer gezet wordt.

Ik wil mij inzetten voor :

* Regionaal beleid

* Verkeer en openbaar vervoer

* Zorg en welzijn

* Goede lastenverdeling

* Sport in het algemeen.  Sport betaalbaar houden voor alle doelgroepen en de gemeente

* Invoer schoolzwemmen voor alle scholen

* Open houden dorpshuizen of eventueel ombouwen naar MFC

* Instandhouden/verbeteren voorzieningen voor jongeren en ouderen

* Openhouden Heemtuin.

* Samen werking met bedrijfsleven om kosten voorzieningen te drukken

* Re-integratie projecten voor jong en oud

Stem op de doelstellingen en Sociaal beleid van de PvdA en laat de zwakkeren in onze samenleving niet zakken.

Door Geert Rakers