steunfractielid/webmaster

Patricia Boerma

Als voormalig fractievoorzitter hoop ik mijn steentje nog bij te kunnen dragen aan de huidige fractie. Gevraagd en ongevraagd advies. Daarnaast hou ik website up-to-date op verzoek van het bestuur/fractie.